Olsztyn, Kętrzyńskiego 3/2
89 534 60 66
Menu
Close

Kat. A, A1, A2, AM

Kategoria A, A1, A2


Cena: 2700 zł

 

Podczas dobrej jazdy na motocyklu przeżywasz więcej w ciągu 5 minut niż niektórzy ludzie przez całe swoje życie.

Burt Munro

 

 

 

 

Wraz z dniem 19.01.2013 przepisy dotyczące uprawnień do kierowania motocyklami przeszły istotną metamorfozę.
Pojawiły się nowe kategorie na jednoślady, a sam egzamin stał się trudniejszy.
Pojawiły się kategorie AM (dopuszczające jazdę motorowerami), A1 (pojemność silnika do 125 cm3), A2 (motocykle o mocy nie większej niż 35 kW) oraz A (pozwalające na jazdę każdym motocyklem).

W cenie kursu na kat. A1, A2 oraz A otrzymują Państwo:

• 30 godzin teorii realizowanej w dogodnych dla kursanta godzinach (w dni powszednie od 9:00 do 17:00)
• 20 godzin praktyki (zarówno na naszym placu manewrowym jak i w ruchu drogowym)
• materiały dydaktyczne
• bezpłatny egzamin wewnętrzny
• dostęp do platformy internetowej z aktualnymi testami egzaminacyjnymi
Koszt 1 godz. dodatkowej praktyki – 150 zł.

KAT. A1

Uprawnia do kierowania motocyklem o poj. skokowej silnika do 125 cm3 oraz max mocy 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg, motocyklem trójkołowym o max mocy 15 kW, a także zespołem w/w pojazdów.

Aby przystąpić do kursu na kategorię A1 należy mieć ukończone 16 lat (lub 15 lat i 9 miesięcy z pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna). Uprawnienie to daje możliwość prowadzenia motocykla, którego pojemność silnika nie przekracza 125 cm3.

Szkolenie rozpoczyna się w chwili dostarczenia do naszego ośrodka dokumentu PKK (jak zdobyć PKK?)

Koszt 1 godz. dodatkowej praktyki – 150 zł.

Jazdy realizujemy motocyklem Honda CBF125

 

KAT. A

Pozwala ona na prowadzenie każdego rodzaju motocykli niezależnie od pojemności silnika, masy i mocy oraz motocykli z wózkiem bocznym, czy przyczepą o masie własnej do 100 kg. Aby móc przystąpić do kursu na kat. A nalezy mieć ukończone 24 lata.
Wyjątek stanowią osoby, które posiadają prawo jazdy kat. A2- wówczas mogą one przystąpić do kursu kat. A już po dwóch latach od zdobycia prawa jazdy na kat. A2.

Koszt 1 godz. dodatkowej praktyki – 150 zł.

Jazdy realizujemy na motocyklu Yamaha MT 07, takim samym jak na egzaminie państwowym.

KAT. A2 

Uprawnia do kierowania mootycklem, którego pojemność silnika wynosi nie mniej jak 400 cm3, mocy nie mniejszej jak 25 kW i nieprzekraczającej 35 kW. Jego stosunek mocy do masy własnej wynosi max 0,2 kW/ kg oraz zespołem w/w pojazdów.

Kategoria A2 daje również prawo do kierowania motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW (20 KM) oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (motorowerami). Dodatkowo kategoria A2 uprawnia do kierowania lekkimi czterokołowcami (masa do 350 kg). Wiek wymagany do uzyskania tej kategorii to 18 lat, choć na kurs można zapisać się już trzy miesiące wcześniej (trzy miesiące przed datą urodzin).

Jazdy realizujemy motocyklem Honda CB500F, który bezpłatnie podstawiamy na 1. egzamin państwowy.

 

Kategoria AM


Cena: 1500 zł

Posiadając kategorię AM prawa jazdy można kierować:

  • motorowerem, rozumianym jako pojazdy dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h
  • czterokołowcem lekkim, rozumianym jako pojazd, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Kurs obejmuje 30 godz. teoretycznych i 10 godz. praktycznych.

Koszt 1 godz. jazdy – 150 PLN

Jazdy realizujemy motorowerem Romet Zetka 50