Olsztyn, Kętrzyńskiego 3/2
89 534 60 66
Menu
Close

Jak się zapisać?

Jak się zapisać na kurs? Co to jest PKK?


Służymy pomocą!

Aby zapisać się na  kurs należy pobrać w Wydziale Komunikacji właściwym dla stałego miejsca zameldowania – numer PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) – to wymóg nowych przepisów jakie weszły w 2013 roku !

Profil Kandydata Kierowcy – jest to zestaw danych i informacji identyfikujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu prawa jazdy.

 

Aby uzyskać PKK kandydat na kierowcę musi dostarczyć do Starostwa Powiatowego następujące dokumenty:
1. Wniosek o wydanie prawa jazdy (wypełniamy w biurze naszego ośrodka )
2. Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna – jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia (dotyczy kategorii AM, A1, B1, B)
3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
4. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami ( dotyczy kategorii C1, C, C1+E, C+E,  prawa jazdy )
5. Kolorową fotografię o wymiarach 3,5×4,5cm
6. Kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli je posiada

Jak uzyskać PKK?
Należy udać się do właściwego ze względu na miejsce zameldowania starostwa (urzędu) do referatu praw jazdy i przedstawić następujący komplet wymaganych dokumentów :

  • wypełniony WNIOSEK o wydanie prawa jazdy
    (druk do pobrania w urzędzie lub u nas w szkole)
  • dowód tożsamości,
  • jedną fotografię o wymiarze   3,5 cm x 4,5 cm do prawa jazdy;
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,

Takiego lekarza można znaleźć w pracowniach badań kierowców. Badanie kosztuje 200 zł (ani złotówki mniej, ani więcej- wynika to z ustawy).

 

Polecani lekarze – gdzie od ręki i bez kolejki otrzymasz orzeczenie:

– dr Dariusz Szempliński Tel. 603-666-799, przyjmuje:

– w każdy poniedziałek od godz.16,00-18,00 Przychodnia DERMATOLOGIA –Olsztyn, Plac Konstytucji 3 Maja 3 – wieżowiec naprzeciwko Dworca (wejście obok księgarni ) – I piętro

–  w każdy wtorek od godz.16,00-18,00–Przychodnia Medyk, Olsztyn, ul. Janowicza 1

  • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat
    (druk do pobrania u nas w szkole – lub wysyłamy mailem na Państwa prośbę) 
  • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada już prawo jazdy),

Po złożeniu powyższych dokumentów urzędnik wydaje–  20 cyfrowy numer PKK !

Teraz już tylko wystarczy przynieść nr PKK i dokument tożsamości do Ośrodka AUTO-KURS w Olsztynie przy ul. Kętrzyńskiego 3 aby zapisać się na szkolenie.